Rezervace

Informace o zpracování osobních údajů hostů  - pro hosta na recepci

 

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu. Pro tyto účely jsou uchovávány po dobu 6 let.

Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.

Z titulu oprávněného zájmu je v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. 

Správcem osobních údajů je Hotel Slavia, Komenského 307/55, 68001 Boskovice

- provozovatel Hotelu Slavia je Hotel Boskovice s.r.o., Kočuličova 656/4, Brno

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@hotel-boskovice.cz, recepce@hotel-boskovice.cz, tel.: 606 023 803

Detailní informace naleznete na webové stránce:  www.hotel-boskovice.cz

1)      Seznam všech zpracování s jejich účely, právními tituly, kategoriemi údajů a dobou uložení

2)      Detailní popis vašich práv a způsobu podání žádosti o jejich výkon

3)      Další informace


Vaše rezervace

Novinky
Páteční živá hudba!!

V pátek 28.6. Restaurace otevřená. Živá hudba nebude. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvuKontakty
Emailová adresa: recepce@hotel-boskovice.cz Telefon: +420 606 023 803 Webové stránky: www.hotel-boskovice.cz